Вирусаас дээж авах хоолой (VTM)

  • Disposable Sampling Tube

    Дээж авах хоолой

    Энэхүү бүтээгдэхүүнийг хоолой, хамрын шүүрэлээс вирус илрүүлэх дээж цуглуулахад ашигладаг бөгөөд арчдасны дээжийг тэжээлийн орчинд хадгалж, вирус илрүүлэх, өсгөвөрлөх, тусгаарлахад ашиглаж болно.

+86 15910623759